Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru (11/2006)

2. 11. 2006

Zápis ze schůze osadního výboru z 2.11.2006

přítomni: Čeřovská, Šetina, Exner, Velechovský L.
omluveni: Mikez, Mudroch
neomluveni: Hušek, Martenková
hosté: Velechovský J., Mauder, Podzimek, Koňa, Sedmidubský, Kyselová, Svoboda, Franc

Program:

 1. Dopravní obslužnost Pilínkova: návrhy členů a hostů ke zlepšení dopravní obslužnosti Pilínkova autobusovou linkou č. 20. Protažení linky do průmyslové zóny JIH – Velechovský, Odjezdy z Pilínkova ne v celou, ale např. 9:10 hodin – Exner, zaměstnanci Preciosy, zkrácení sobotních a nedělních intervalů na 45 minut, totéž i v útlumu ve všední dny, posílit interval 17:40, pak až v 18:35 – Čeřovská, školní autobus na svoz žáků pro ZŠ Vesec, Na Perštýně, Dobiášova, školy v centru města, autobus z LI do PIL. posunout na 21:30 hod., z 19: 55 na 20 10 hodin.
 2. Astra Trans – požadovat vybudování retenční nádrže – dopis naformulují Velechovský, Šetina
 3. AC Lak – sekání porostů, odbor životního prostředí, reakce na neposečení trávy do limitu stanoveného odborem životního prostředí MML
 4. Stížnost na firmu ELTODO – nesvítí se v Pilínkově
 5. Dopravní situace v okolí restaurace Pivní pohotovost – žlutá čára zakazující stání a parkování vozidel v zimě, je řešením situace?
 6. Vývěska – zastávka ČD, součinnost ČD a Magistrátu ML
 7. Číslo do vývěsky – každý člen
 8. Katastrofální stav ul. Černého – povrch, není vidět do křižovatky – pámelník a křoviny, řešení zrcadlo?
 9. Kooptace nových členů, nechodící budou osloveni, zda hodlají nadále s OV spolupracovat, návrh na nového člena, pana Podzimka, schválen přítomnými členy os. výboru jako náhrada za A. Martenkovou
  10. www stránky, úkol trvalý pro pana Velechovského L.

Opětovně zvážit členství v osadním výboru u těch členů, kteří se pravidelných schůzí osadního výboru již delší dobu nezúčastňují.


Zapsala: Mgr. H. Čeřovská