Jdi na obsah Jdi na menu
 


MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JAVORNÍK – PILÍNKOV

Myslivecké sdružení Javorník – Pilínkov vzniklo dne 1.7.1976 sloučením tří sdružení: MS DOUBÍ, MS ŠIMONOVICE a MS JEŘMANICE, a to na ustavující schůzi dne 24.6.1976.Čítalo čtyřicet členů a tehdejší výměra honitby činila 2.625 ha.

O několik let později (1983) došlo ke sloučení s MS Vratislavice a výměra honitby se zvětšila na 2.625 ha. Tento stav vydržel dalších deset let. Pak se v roce1993 Vratislavice oddělily a výměra honitby se zmenšila na 1.913 ha.

Další změna nastala v roce 2003, kdy vznikem Průmyslové zóny Jih se výměra honitby zmenšila o téměř 150 ha. Tímto zásahem přišlo MS Javorník o cennou přírodní lokalitu s výskytem jak zvěře spárkaté (srnčí), tak zvěře drobné (zajíc, bažant). Mimochodem všechny zmíněné druhy zvěře, a nejenom ty, se tam dodnes vyskytují.

V letech 1982 – 1993 využívalo MS Javorník ve Vesci „dochovnu“ pro bažanty a kachny. Za ta léta byly dochovány a vypuštěny do přírody stovky kusů této zvěře.

V Pilínkově využívá MS Javorník ke své činnosti chalupu a to od roku 1977. Na její přestavbě do dnešní podoby odpracovali členové MS 7 981 hodin.

Současným posláním MS Javorník je výkon práva myslivosti a ochrana přírody a krajiny. Hlavní zvěří, se kterou se myslivecky hospodaří je zvěř srnčí a černá. Zvěř drobná - zajíc i bažant - se vyskytuje pouze v omezeném množství a není proto vůbec lovena. Snažíme se jí pouze podporovat přikrmováním, aby byla v přírodě zachována.

Pro zajímavost se ročně podaří odlovit okolo třiceti lišek. Toto číslo se může zdát vysoké, ale liščí populaci to nějak výrazně neovlivňuje.

V současné době nás nejvíce trápí nevhodné chování návštěvníků PŘÍRODNÍHO PARKU JEŠTĚD, kdy dochází k rušení volně žijící zvěře, a to téměř po celý rok. Pro volně žijící zvěř jsou nejhorší zimní měsíce (vysoká pokrývka sněhu a měsíc červen, kdy se rodí nejvíce mláďat). V obou případech potřebuje volně žijící zvěř především klid!

Odpadky v přírodě a vytváření závodních drah je další, slušně řečeno nevhodné, chování návštěvníků Přírodního parku Ještěd.

(02/2009)

konatakt/e-mail na místní mysliveské sdružení: ms.javornik@volny.cz

Na závěr jedna fotografie - myslivecká klubovna v minulém století:

Historické foto současné myslivecké klubovny

 

Obrazek