Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru 09-2007

13. 9. 2007
-

Zápis ze schůze osadního výboru (09/2007)

 1. Přivítání členů a hostů.
 2. Informace o dopravní situaci a seznámení s výsledkem měření rychlosti, který  v červnu 2007 v Pilínkově uskutečnila Městské policie Liberec.
 3. Zpráva o posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě Liberec-ve vazbě na Pilínkov a okolí.
 4. Vznik iniciativy žen. Požadavek obnovit v sousedství tenisových kurtů dětské hřiště.
 5. Rozšíření osadního výboru o čtvrť Hluboká a změna názvu: Osadní výbor Pilínkov-Hluboká
 6. Obměna členů OV
   1. Mgr. Helena ČEŘOVSKÁ (předsedkyně)
   2. Pavel EXNER
   3. Ing. Václav PODZIMEK
   4. Stanislav ŠETINA
   5. Ing. Ladislav VELECHOVSKÝ
   6. Ladislav STEJSKAL
   7. Marko MIKÉZ
 7. Stav mostu přes trať ČD mezi Pilínkovem a Hlubokou. Informaci podá Šetina
 8. Diskuse:
  - informace manž. Klimetových o blokaci nemovitostí v souvislosti s uvažovanou výstavbou nové obchvatové komunikace
  - informace o stavu kontejnerů a o redukci počtu míst

Omluven: H. Čeřovská, M. Mikéz, P. Exner  
Zapsal: S. Šetina
Pozn.: Poslední setkání Osadního výboru Pilínkov v klubovně hasiččské zbrojnice v Pilínkově, od 10/2007 budou schůzky nově v klubovně mysliveckého sdružení v Pilínkově (ul. Černého č.p.6).