Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru (06/2005)

23. 6. 2005

Zápis z mimořádného jednání osadního výboru z 23.6.2005 (19:00 hod.)

přítomni: M. Mikez, L. Velechovský, H. Čeřovská, P. Hušek, A. Martenková, S. Šetina
omluveni: T. Mudroch
Mimořádné jednání svoláno Stanislavem Šetinou
zápis: H. Čeřovská

Návrh programu:

  1. Odvolání ing. Ladislava Velechovského z funkce předsedy osadního výboru
  2. Návrh jiného člena výboru na uvolněnou funkci a její obsazení členem, který získá většinu hlasů
  3. Diskuze

 

Program:

  1. Diskuze: prostřídání členů v předsednické funkci (Šetina), projednána dělba práce (Hušek), způsob vystupování a jednání ing. Velechovského s úředníky MML a vyvíjení vlastních iniciativ bez souhlasu a vědomí členů výboru (Čeřovská, Šetina, Martenková), zpochybnění možnosti odvolat předsedu osadního výboru navrhovaným způsobem – neodpovídá legislativě (Velechovský), nepravidelná činnosti osadního výboru, neuspokojivá docházka některých členů (téměř všichni), názor členů, aby ing. Velechovský byl i nadále členem osadního výboru (všichni).

 

Návrh Iing. Velechovského v závěru mimořádné schůze: Sám ukončí členství v osadním výboru písemnou formou tak, aby jeho odstoupení odsouhlasily Rada a Zastupitelstvo MML, a tím zanikne i jeho předsednictví v osadním výboru v souladu s platnou legislativou.


V Liberci 23.6.2005

Podpisy zúčastněných:

H. Čeřovská 
A. Martenková 
P. Hušek 
M. Mikez 
S. Šetina 
L. Velechovský