Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru (05/2006)

27. 5. 2006

Zápis ze schůze osadního výboru z 27.5.2006

přítomni: Čeřovská, Exner, Velechovský, Mikez, Martenková
omluveni: Šetina, Mudroch
neomluveni: Hušek
host: velitel okrsku MP Liberec Rochlice, str. Petr Mládek

Program:

  1. Členové osadního výboru informováni o společné schůzce všech předsedů osadních výborů (Hanychov, Rochlice), schůzka č. 2.
  2. Informace str. P. Mládka k situaci v Pilínkově – výjezdy MP do Pilínkova, 8 členů MP, mají okrsky Vratislavice, Rochlice, Vesec, Doubí, Pilínkov, jinak volat č. 156, operační důstojník vyrozumí hlídku, zpráva z výjezdu k dispozici členům osadního výboru, na základě hlášení předal v písemné podobě pan ředitel MP Hřebík. K náhledu u předsedkyně OV. Předány propagační materiály pro majitele psů, igelitové sáčky na psí exkrementy. Přislíbena účast na další schůzce OV.
  3. Nesekání pozemků – sledovat během prázdnin, úkol pro členy OV.
  4. Návrh – pořádat schůzky OV po zasedání Zastupitelstva ML, změnit termín z úterý na středu.

Zapsala: Mgr. H. Čeřovská