Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru- 02-2007

1. 2. 2007

Zápis ze schůze osadního výboru Pilínkova z 1.2.2007

přítomni: Čeřovská, Velechovský, Exner, Podzimek
omluveni: Šetina, Mikez
neomluveni: Hušek
hosté: Koňa J., Velechovský J. s manželkou, Kyselová R., Mauder K.

Program:

 1. Informace H. Čeřovská o 1. zasedání předsedů OSV se zástupci MML v roce 2007, viz zápis paní Hýskové
 2. Žádost člena OSV pana Velechovského L., aby byla sepsána stížnost na firmu ELTODO. Stěžoval si, že v Pilínkově nesvítilo pouliční osvětlení a nikdo nebral na poruchách telefon. Záležitost musel řešit přes Policii ČR a Městskou policii.
 3. Požadavek občanů, aby byly vyčísleny náklady na opravy provedené v Pilínkově od roku 1976
 4. Informace pana Maudera týkající se napojení Pilínkova na městskou kanalizaci, materiály osvětlující stav donese na příští schůzi
 5. Poděkování pana Koni J. směřované OSV za vyasfaltování cesty k domu (iniciativou OSV)
 6. Upozornit TSML na ucpaný kanál v ulici Bezejmenná a Maškova
 7. Potřeba opravy Puškinovy ulice v prostoru nad hostincem U Horáků – záplatování děr
 8. J. Velechovský – chce vědět o všech změnách územního plánu – zejména týkajících se Pil. a blízkého okolí
 9. Upozornit MML na devastaci bývalé školní budovy
 10. Připomenuto opětovně nebezpečí výjezdu z ulice Černého na Puškinovu

V Liberci 16. 2. 2007, zapsala Čeřovská


Připomínky občanů: ze schůze dne 1.2.2007 (s postupem řešení):

 1. Žádost pana Velechovského, aby byla podána stížnost na firmu ELTODO, která zabezpečuje osvětlení Pilínkova, musel volat městskou i státní policii, aby v Pilínkoě rozsvítili pouliční osvětlení, aby spoluobčané, kteří odcházejí z restauračního zařízeni, mohli bezpečně dojít do svého obydlí. Předsedkyně volala na firmu ELTODO, jak funguje telefonní služba, jejíž číslo dostali všichni členové osadního výboru a je navíc vyvěšeno ve veřejné vývěsce. Bylo sděleno, že na bezplatném čísle 800 101 109  nepřetržitá služba. Problém se svícením (nestíhali) byl v době, kdy foukal Kyrill.
 2. Připomínka paní Čeřovské: pouliční osvětlení vypadává často. Odpověď pracovník ELTODA: vedení je zastaralé, vedené jedním drátem, zejména ve směru Ke Hluboké budou řešit v budoucnu.
 3.  Ucpaný propustek - náves Miroslavy Tauchmanové, projednáno s TSML, již jednou pročišťovali, vědí, kde je to ucpané.
 4. Výtluky na ulici Puškinova - nad hospodou U Horáků, zapsali si, nyní s tím nemohou nic dělat, nejede obalovna, až na jaře.
 5. Výjezd z ulice Černého na Puškinovu - vzrostlý porost pámelníku, nebezpečný výjezd i zezdola, projednají v dopravní komisi na radnici, tak s Policií ČR, pan Malý, projedou, zadokumentují, zrcadla instalují, ale musí to být schváleno, protože to je moc drahé (č. 3 - 5 projednáno dne 2. 2. 2007 s panem Vavřenou, Technické služby města Liberce. Bude mě informovat buď telefonicky, anebo písemně.

Projednala: Čeřovská, 2.2.2007