Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru 03/2008

16. 4. 2008

Zápis ze schůze OSADNÍHO VÝBORU PILÍNKOV – HLUBOKÁ ze dne 27. 3. 2008

Účast: 8 osob (z neúčasti se omluvil Exner a p. Šetina), místo konání – výjimečně v hospodě U HORÁKŮ (poblíž zastávky ČD); zapsal km

 1. Zmínka o plánovaném rozšíření/zmenšení přírodního parku Ještěd, neověřená informace, ze strany OV byl v uplynulé době vznesen dotaz k tomuto (na předcházející schůzi OV poprvé zmíněném) tématu k paní MALCOVÉ z MM Liberec, zatím bez odpovědi (cílem je např. zjištění současného ohraničení parku v Pilínkově a jeho případná hraniční úprava, především plánované zmenšení rozlohy parku (? lobbing k zastavění volných pozemků)
 2. Opětovná diskuze k omezení rychlosti v ul. Maškově, kde je často dosavadních 50 km/hod překračováno, přičemž ulice je úzká, v určité části (levotočivá zatáčka ca 100 m pod hospodou Pivní pohotovost) též nepřehledná - ve smyslu včasného všimnutí si protijedoucího vozidla, zmiňována možnost instalace tzv. „mrtvých policajtů“ – zpomalovacích pásů. Pokud by se rozhodovalo o umístění dalších dopravních značek/omezení v Pilínkově, kompetentním za PČR je k tomuto pan npor. MALÝ (dopravní inženýr při dopravním inspektorátu OČR PČR Liberec). Hovořeno na téma možného uzavření železničního přejezdu v ulici Pilínkovské – „cizí“ řidiči zkracující si cestu mezi Pilínkovem a průmyslovou zónou nerespektují dopravní značení, ohleduplný přístup k místním je jim lhostejný; při uzavření přejezdu by byl pravděpodobně problém pro obyvatele v žijících domech ca. 100 m za přejezdem; předpoklad jejich nesouhlasu s uzavřením přejezdu (pouze přechod pro pěší)
 3. Stížnost ze stran občanů k opakovanému průjezdu kamiónů Pilínkovem; řidiči kamiónů Pilínkova využívají jako spojnici mezi průmyslovou zónou a silnicí na Prahu (původně plánovaná propojka stále chybí, viz k tomu aktuální článek z Mladé fronty DNES (z 19.1.2008) - Zóně chybí silnice, doprava kolabuje uveřejněný na našich www v 04/2008 - zde), přestože dopravní značení vjezd/průjezd zakazuje (vyjma dopravní obsluhy). Místní komunikace, už tak v žalostném stavu, není pro těžké vozy přizpůsobená. Nebezpečí i pro místní kolemjdoucí – v ulici Puškinově zcela chybí jakýkoliv chodník, místní jdou proto nuceni chodit po okraji silnice, což nebezpečí při nepovolených občasných průjezdech kamionů jen umocňuje. Následná zjištěná jednání řidičů kamiónů - svědecky zadokumentovaná -  budou postupována k příslušnému státnímu orgánu.
 4. Opětovné řešení volně pobíhajícího psa po Pilínkově – diskuze k tomuto problému.  Výsledek – zástupci OV navštíví majitelku psa a nejprve se pokusí s ní problém vyřešit, nepomůže-li to, OV se obrátí na MP Liberec.
 5. Zjištěný vznik černé skládky u místního rybníka, viz foto. Černá skládObrazekka vznikla v posledních měsících. Ač místo skládky nespadá do území městské části Pilínkova, ale už pod Vesec (hranice městských částí je od skládky vzdálena jen několik metrů), OV ve věci podnikl kroky: věc oznámil na MM Liberec panu J. VRÁNOVI (Oddělení  odpadového hospodářství města, tel. 485 243 456). ObrazekTen k věci uvedl, že budou zjišťovat, komu pozemek patří, zatím předběžně zjištěno, že se jedná o soukromý pozemek, majiteli bude věc oficiálně ze strany MM Liberec oznámena a bude jeho povinností (resp. již je) sjednat nápravu.
 6. Linie v šíři 200 m, určená pro plánovanou stavbu silnice / propojky nad Pilínkovem (směrem dále do Hanychova), stále platí, což bylo zjištěno dotazem pana L. Velechovského  na Krajském úřadu Liberec. Žádné omezení či zrušení dosavadní linie se stavební uzávěrou, které zaznělo na předchozím setkání OV, neodpovídá skutečnosti - v územním plánu kraje se s komunikací stále počítá; MM Liberec si případnou změnu územního plánu v daném smyslu musí předem nechat schválit od libereckého krajského úřadu.
 7. V závěru pouze krátce zmíněn dotaz/připomínka jednoho z přítomných, kterou dotyčný též zaslal OV dne 26.3.2008 emailem – se souhlasem zde citace z dopisu: ….„Sportovní areál Pilínkov
  Za velkého úsilí našich otců a rovněž některých z nás byl vybudován sportovní areál v Pilínkově. Sice jej financovala z různých zdrojů Preciosa, nebo tehdejší politická garnitura, ale areál sloužil ke sportovnímu využití našich občanů v Pilínkově, nebo v poslední době i dojíždějícím občanům z okolí.
  V současné době je areál na městských pozemcích, nicméně je pro naše občany uzavřen.
  Správci (nebo majitelé) tento areál pronajali, nájemce jej uzavřel, protože do něj investoval. Co tedy bude dál?
  Rozhodně však s uvedeným stavem není možné souhlasit, protože chceme podporovat zdravý vývoj našich dětí, nás a samozřejmě pokud jsme něco vybudovali, tak přeci to nenecháme zarůst trávou.
  Navrhuji, aby byl pozván na schůzi osadního výboru skutečný majitel pozemků a zařízení - tak, aby došlo v této věci k pozitivnímu posunu k zpřístupnění areálu pro širší veřejnost.
  V této věci však je potřeba kontaktovat rovněž ČSTV (p. BOHÁČE,
  pozn. zapisovatele - Mgr. Jan BOHÁČ - generální sekretář ČSTV), protože vlastník (provozovatel) pravděpodobně neplní podmínky smlouvy, za nichž mohl uvedený areál provozovat. Uzavření a zakonzervování areálu určitě nebylo smyslem převodů a mohlo by se stát, že by došlo k nějaké další spekulaci se zmíněným areálem po uplynutí lhůt".

Na OV zmíněno, že areál je v současné době uzavřený, místní lidé se do areálu na sportovní aktivity nedostanou. OV by rád od současného majitele uživatele zjistil jeho vyjádření k jeho vizi s areálem, jeho sdělení, zda je např. možno nějakou část sportoviště užívat svévolně, určení „co je čí“, jaký je současný stav. Cílem aktivity ze strany OV je, aby sportoviště v areálu byla zachována, aby zájemcům bylo - po domluvě a uhrazení určitého poplatku – umožněno sportovní vyžití. Uplynulá sezóna byla „plonková“. Současný stav objektu přestavuje kombinaci soukromého a veřejnoprávního subjektu. Současným provozovatelem je údajně Ing.Petr VODSEĎÁLEK z Liberce.

K tomuto bodu ze strany zapisovatele dodatečně zjištěno (z www):
Vlastníkem areálu je v současné době TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PRECIOSA MINKOVICE (IČ: 66111609). Z katastru nemovitostí zjištěno, že areál se sestává z pozemkové parcely č. 421/1 (rozloha 7.743 m2, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, druh pozemku: ostatní plocha) a ze dále ze dvou budov (bez č.p., na p.p.č. 421/2 a 421/3, způsob využití: objekt občanské vybavenosti; jiná stavba). Katastrální mapy – viz foto dále. Rovněž zjištěno, že areál má v současné době na internetu svoji nabídku, včetně kontaktů, popisu aktivit, otevíracích časů a fotografií  - zde (několik z nich viz foto dále). Aktuálnost (funkčnost) nabídky nezjištěna.

 

Obrazek

 Obrazek

 Obrazek