Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru 02/2008

28. 3. 2008

Zápis ze schůze OSADNÍHO VÝBORU PILÍNKOV – HLUBOKÁ ze dne 28. 2. 2008

1. Zamýšlené vybudování  obchvatové cesty začínající vlevo u hospody U Horáků a pokračující za mostek směrem ke Hluboké nebude realizováno, důvodem je zjištěná majetková nevůle v rámci potřebných pozemků ze strany současných majitelů; zmínka o tomto plánu byla na předchozí schůzi OV v souvislosti se zjištěným zhoršujícím se stavem jediného  mostu z Pilínkova ke Hluboké. Je plánovaná komplexní oprava mostu, bez podrobností. Časový horizont v nedohlednu – důvod je tradiční – „všechny peníze míří na MS 2009“.

2. V prostoru nad mostem směrem ke Hluboké jsou 2 pozemky, na kterých se v blízké době pravděpodobně započne se stavbou RD, resp. zatím se zasíťováním. Majiteli by měli být pan KRENK a pan ZERONIK.  Přesnější plán je k nahlédnutí u předsedkyně OV.  Je zřejmé, že bude-li se na pozemcích stavět, požadavek na funkčnost zmíněného mostu ke Hluboké bude naléhavý, tedy peníze na opravu mostu se najdou rychleji.

3. Zjištěna informace, že do 2 let bude realizována přímá silniční spojka mezi průmyslovou zónou a dálnicí na Prahu, kolem současné prodejny Mercedes, v souvislosti s tímto se bude dělat i nová silnice do Hanychova.  Jinak propojení dosavadních průmyslových zón je priorita, jsou na to údajně peníze

4. Na okraji Pilínkova (směrem do Hanychova, u začátku současné průmyslové zóny) vznikne další součást průmyslové zóny – závod spol. AC lak, v horizontu několika let

5. Sdělena stížnost na spol. ASA – nevyváží odpad, kdy jej mají vyvážet, ač je za odvod jinak ze strany obyvatel řádně placeno, problém např. v ulici Černého, v ulici Puškinova  - za  hospodou U Horáků, někdy i ve čtvrti Hluboká

6. Nedávno bylo v Pilínkově opět provedeno měření rychlosti, s pozitivním výsledkem - jen minimum řidičů překračuje rychlostní limit, extrémní překročení nebyla zaznamenána; k tématu rychlosti přítomní diskutovali o možnostech dalšího omezení rychlosti za účelem zvýšení bezpečnosti v Pilínkově – zazněl návrh na instalaci mechanických zpomalovačů v ulici Maškově, dále návrh k uzavření silničního přejezdu železniční tratě v ulici Pilínkovská se zachováním průchodu pro pěší, dále na vyznačení obytné zóny, dále na omezení rychlosti ještě pod 50 km/h. Podle sdělení hosta přítomného na schůzi představuje instalace mechanických zpomalovačů poměrně složitý administrativní proces, s instalací by museli souhlasit všichni občané, což se z prvního pohledu jeví jako nereálné. Zazněla poznámka, že mechanické zpomalovače znepříjemňují údržbu komunikací v zimním období ze strany technických služeb; je však možné instalovat odnímatelné mechanické zábrany. Byl vznesen dotaz, zda by nemohl být na křižovatce před hospodou Pivní pohotovost vyznačen přechod pro chodce; možné to není, protože podle platných právních předpisů je možné přechod nově vyznačit pouze mezi dvěma chodníky (na místě není chodník ani jeden).

7. Opětovná poznámka k volně pobíhajícím psům v Pilínkově – osadní výbor uvedl, aby občané nahlásili osadnímu výboru jména majitelů psů, kteří jsou opakovaně bez dozoru, osadní výbor toto bude řešit buď domluvou s majiteli, nebo se obrátí na příslušný orgán (Městská policie Liberec)

8. 23.2.2008 byla v katastru Pilínkova nalezena munice, pravděpodobně z 2. světové války, konkrétně pancéřová pěst, v prostoru nedaleko bývalého lyžařského vleku v Pilínkově. Munici nalezla v lese osoba prostřednictvím detektoru kovu. Na místo přivolaný policejní pyrotechnik konstatoval, že se pravděpodobně jedná o hlavici ke střele Panzerfaust z období 2. světové války. Munice byla převezena k likvidaci. Osadní výbor upozorňuje, že se nemusí jednat o ojedinělý výskyt – proto doporučuje rodičům poučit své děti o správném postupu v případě nálezu

Přítomni:
členové - ČEŘOVSKÁ, ŠETINA, VELECHOVSKÝ,... celkem 10 osob
(zapsal km)

(ilustrační foto)

Obrazek

Obrazek

Obrazek