Jdi na obsah Jdi na menu
 


RML13/483/05 - Změna ve funkci předsedy Osadního výboru Pilínkov

25. 8. 2005

RML13/483/05 - Změna ve funkci předsedy Osadního výboru Pilínkov

Rada města po projednání
b e r e    n a    v ě d o m í
informaci o průběhu mimořádné schůze Osadního výboru Pilínkov dne 23. června 2005 včetně informace předsedy výboru o ukončení svojí činnosti v tomto orgánu,
s o u h l a s í
s odvoláním Ing. Ladislava Velechovského z funkce předsedy Osadního výboru Pilínkov – obsazení této funkce paní Mgr. Helenou Čeřovskou
a    u k l á d á
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
připravit tuto změnu v souladu s ust. § 120 odst. 3 zákona č. 128/2002 Sb., o obcích k rozhodnutí zastupitelstvu města.

T: 1. 9. 2005

Publikováno: 25. 8. 2005
Olga Kovářová