Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o příspěvek na zachování a obnovu Kaple sv. Vavřince

8. 11. 2008

 

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC KONANÉHO DNE 26. 8. 2008

(výběr) 

USNESENÍ Č. 433/08 Žádost o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky – Kaple sv. Vavřince v Pilínkově (program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR)

Rada města po projednání

souhlasí

s podáním žádosti o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky – Kaple sv. Vavřince v Pilínkově (program „Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR) a s použitím těchto prostředků v roce 2008 na „obnovu střešního pláště Kaple sv. Vavřince v Pilínkově p. č. 237/4 v katastrálním území Pilínkov“

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technicko správy veřejného majetku
   - zajistit realizaci příslušných prací s cílem ukončit je v roce 2008,
      Termín: 12/2008   
   - sledovat čerpání a vyúčtování příslušných finančních prostředků.
     Termín: 12/2008