Jdi na obsah Jdi na menu
 


RML19/611/07 - Změna v působnosti Osadního výboru městské části Liberec XXIV – Pilínkov a změna počtu členů

30. 11. 2007

Rada města po projednání
s o u h l a s í
- s rozšířením územní působnosti Osadního výboru městské části Liberec XXIV – Pilínkov na část Liberec XXVIII – Hluboká,
- se zvýšením počtu členů  Osadního výboru Pilínkov – Hluboká na 8 členů,
- s určením, že členem Osadního výboru Pilínkov – Hluboká je pan Ladislav Stejskal (osobní data dle důvodové zprávy),
a    u k l á d á
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,
předložit tyto změny Zastupitelstvu města Liberec.

T: ihned

Publikováno: 26. 11. 2007
Olga Kovářová

Obrazek

Obrazek

 

+ jako bonus pro naše čtenáře: (úryvek)

Ze zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Města Liberec, konaného dne  29. 11. 2007 v zasedací místnosti č. 11:

K bodu č. 18/
Změna v působnosti Osadního výboru městské části Liberec XXIV – Pilínkov a změna počtu členů
Ing. Kittner
Je to tam popsáno. K Pilínkovu se chce připojit Hluboká, která má počet obyvatel 17 a chce tam mít také jednoho zástupce. Myslím si, že to není nic proti ničemu. Pakliže nikdo nic nemá, nechám hlasovat. Kdo je, prosím, pro?
hlasování č. 25 - pro 33, proti 0, zdržel se 0 - návrh byl přijat