Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru (10/2006)

12. 10. 2006

Zápis ze schůze osadního výboru z 12.10.2006


přítomni: Čeřovská, Exner, Mikez, Šetina
neomluveni: Hušek, Martenková
hosté: J. Koňa, K. Mauder


Program:

1. Dopravní obslužnost Pilínkova, návrhy na změny.
Požadavky občanů: Autobus v 19:55 z Liberce do Pilínkova posunout na 20:15 hodin. Přidat autobusy v ranních hodinách, posílit školní spoje, zařídit školní autobus – okružní jízdu. Kdy bude zajíždět autobus do zóny, míněno přes Pilínkov.

zajistí: Čeřovská
termín: do příští schůze

2. Kontejnery na domovní odpad
Požadavek občanů: Stanoviště obměňovat, např. příště ul. Černého, Puškinova. Střídat se Sklářskou. Nejideálnější by bylo umístit dva kontejnery.

zajistí: Čeřovská
termín: do příští schůze

3. Zamyslet se nad kooptací nových členů

Návrhy: předloží všichni členové
nechodící členy osloví a zeptá se na jejich odchod či setrvání v OV: Šetina
termín: do příští schůze

4. Kanalizace

Požadavek občanů: Nutnost zbudovat centrální kanalizaci. Kdy dojde k napojení Pilínkova?

zajistí: Šetina, osloví Severočeskou vodárenskou spol.
termín: do příští schůze

5. Stará škola: Občané si stěžují na postupnou devastaci objektu, shromažďování mládeže v nezajištěném objektu.

zajistí: Čeřovská

 

Zapsala: Čeřovská H.