Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru (04/2006)

25. 4. 2006

Zápis ze schůze osadního výboru z 25.4.2006

přítomni: Čeřovská, Šetina, Exner, Velechovský, Mikez, Mudroch
omluveni: Martenková
neomluveni: Hušek P.

Program:

 1. Členové osadního výboru informováni o společné schůzce všech předsedů osadních výborů (Hanychov, Rochlice) uskutečněné dne 6. 4. 2006 na liberecké radnici za přítomnosti JUDr. M. Řeháčka, Ing. Veselky, pí I. Hýskové – zápis provedený pí Hýskovou.
 2. Možnost vytvořit vlastní stránky osadního výboru – kontakt na pana Miloše Knespla 485 24 30 42.
 3. Možnost účastnit se návštěv při oslavách významných životních jubileí občanů Pilínkova společně se zástupci MML – kontakt na pí Martinu Matviakovou 485 24 33 82.
 4. Dotaz občanů na územní plán v souvislosti vybudováním městské komunikace – průtah Horním Hanychovem směrem na Pilínkov, návaznost na průmyslovou zónu jih a její spojení se zónou sever, vyústění druhého vjezdu do zóny jih, kdy jej bude projednávat Rada města Liberce?
 5. Časový horizont rekonstrukce Puškinovy ulice, chodníky, inženýrské sítě.
 6. Návrh zrušit cyklistickou stezku č. 14 vedoucí po Puškinově ulici – nebezpečí úrazu, zvýšila se frekvence průjezdů osobních a nákladních aut, řidiči absolutně nedodržují rychlost, rodiny s dětmi jsou vystaveni velkému riziku.
 7. Podmáčená Puškinova ul. od silničky Ke Hluboké směr zastávka ČD, nefungují příkopy, propustky.
 8. Neteče voda v Maškově ulici – nízký tlak nebo již nestačí kapacita v souvislosti s individuální výstavbou???
 9. Projednat chování soukromého zemědělce B. Huška – sušení ovčích kůží – šíření zápachu, pálení ovčí vlny – neekologické.
 10. Zájem přistavit kontejnery na odpad také na křižovatce ulic Černého a Puškinovy. Úklidové kontejnery jsou stále na stejných místech (jaro, podzim), občané žádají místa prostřídat.
 11. Jak lze zjistit majetek pozemkového fondu v katastru Pilínkova, je dostupná mapa se zákresem těchto pozemků?
 12. Navrhnout opět ke zvážení příspěvek na chod osadních výborů – návrh členů 30 000 Kč ročně pro všechny tři osadní výbory.
 13. Zpracovat informace z činnosti osadního výboru a zveřejňovat je průběžně na nástěnce.
 14. Zvážit členství v osadním výboru u těch členů, kteří se pravidelných schůzí osadního výboru již delší dobu nezúčastňují.

Zapsala: Mgr. H. Čeřovská