Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru (03/2007)

1. 3. 2007

Zápis ze schůze osadního výboru Pilínkova z 1.3.2007


přítomni: Čeřovská, Velechovský, Exner, Šetina, Hušek
omluveni: 0
neomluveni: Podzimek, Mikez
hosté: Koňa J., Kyselová R., Mauder K., Tvrzník, Hons P.

Program:

  1. Požadavek na zbudování kanalizace v ulicích Puškinova, Černého, Maškova – bude předneseno na setkání se zástupci MML v dubnu , úkol Čeřovská
  2. Pozvat SVK na osadní výbor – termín: květen, úkol: Velechovský
  3. Pozvat zástupce MP – termín: příští schůze, úkol: Čeřovská
  4. Osadní výbor – zájem občanů z Hluboké o připojení se, termín: duben, úkol: Čeřovská – bude předneseno na jednání se zástupci MML
  5. Opět připomenout osvětlení Maškovy ulice – vykrádání aut, termín: příští schůze, úkol: Čeřovská
  6. Příkopy – TSML, konstatováno, že údržba hrůza, bude sděleno v dubnu na poradě se zástupci MML
  7. Internet v Pil. – informace pana Maudera
  8. Veřejné dražby – přes MML bude sledovat pan Exner, úkol trvalý, vždy 1x do měsíce zjistí stav, aby občané Pil. byli včas informováni, číslo kontaktní osoby převzal

V Liberci 2. 3.2007, zapsala Čeřovská