Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru (03/2006)

28. 3. 2006

Zápis ze schůze osadního výboru z 28.3.2006

přítomni: H. Čeřovská, M. Mikez ml., S. Šetina, L. Velechovský
omluveni: P. Hušek, A. Martenková
neomluven: T. Mudroch
hosté: M. Mikez st., J: Hůza, J. Sedmidubský, M. Sedmidubský, D. Svoboda, P. Exner

Projednávané body:

  1. Informace o možnosti zpracování a následném získání grantu od Nadace Preciosa. Již dříve žádal Ing. Velechovský finanční prostředky na opravy kapličky sv. Vavřince. Tato možnost je pro Nadaci Preciosa nepřijatelná, protože stavba kaple je v majetku města. Nadace informovala o jiné možnosti – přispěla by na získání dobového osvětlení prostor před kaplí a historickou hasičskou zbrojnicí.
  2. Označení komerčního obsazení a informační systém v „průmyslové zóně Jih“ jsou z pohledu občanů nedostatečné. Auta zbytečně bloudí Pilínkovem a hledají firmy.
  3. Opakovaná připomínka ke stavu povrchu Puškinovy  ulice, údržbě propustků a příkopů.
  4. Stékání vody z Hluboké – roky není ošetřován systém propustků, které bránily stékání vody z tajícího sněhu na stráních Hluboké. Voda protéká městskou čtvrtí a ničí soukromý a městský majetek. V první fázi se o nápravu pokusí hasiči a vyberou v rámci společné brigády zanesený odtokový systém. Vodu svedou do pročištěné jímky. Vzhledem k letitému zanedbávání a neřešení problému je výsledek nejistý
  5. Dotaz spoluobčanů: Lze v rámci MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách obnovit provoz veřejného lyžařského vleku Hluboká? Kdysi byl ve správě Textilany.
  6. Spoluobčan Pavel Exner, bytem ul. Černého, 463 12 Liberec 24, projevil zájem pracovat v Osadním výboru Pilínkov. Pan Exner by doplnil počet členů osadního výboru za zemřelou Miroslavu Tauchmanovou. Osadní výbor vyjádřil hlasováním předběžný souhlas.

V Liberci 5. 4. 2006
zapsala: Mgr. Helena Čeřovská