Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze osadního výboru 09/2007

8. 11. 2007

Zápis ze schůze OSADNÍHO VÝBORU PILÍNKOV – HLUBOKÁ ze dne 25. 10. 2007

(pozn. - fotografie v plné velikosti z této stránky naleznete v rubrice fotogalerie, viz úplný konec tohoto článku)

  1. Návštěva hosta – pozvaného pana Ing. Ivo PALOUŠE (náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování, statutární zástupce primátora) z Magistrátu města (MM) Liberec na této schůzi, Obrazekpředevším za účelem rojednání dlouhodobého požadavku osadního výboru (OV) na vybudování kanalizace a chodníků v Pilínkově. Pan Palouš sdělil OV následující: z jeho dotazu na SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s., vyplynulo, že žádnou investici k tématu kanalizace v Pilínkově v současné ani blízké době nechystají, rovněž nic takového nechystá ani MM Liberec. Pan Palouš přinesl na jednání OV mapové podklady. Z prvního mapového podkladu (viz foto) je zjišťováno, že na začátek Pilínkova vede odbočka městské kanalizace, a to podél ulice Minkovické (tj. silnice mezi Pilínkovem a Vescem), viz ručně zvýrazněné na foto. ObrazekNa stávající kanalizaci by bylo možné plánovanou kanalizaci v Puškinově ulici (coby páteřní ulici zamýšlené kanalizace) napojit, ale - jak již bylo uvedeno - o ničem takovém se v současné době neuvažuje. Problémem ze strany města v požadavku Pilínkovských na kanalizaci je nedostatek finančních prostředků. K dotazu ze strany OV, co by se mělo v tomto stát, aby se o kanalizaci v Pilínkově začalo ze strany MM Liberec vážně uvažovat, bylo ze strany pana Palouše upřímně sděleno, že neví. Hlavní problém tkví v nedostatku investičních prostředků. Město v současné době zpracovává dotační tituly, téma kanalizace však do nich nespadá. Bylo podotknuto, že pokud by se kanalizace přece jen budovala s využitím dotačních titulů, muselo by se ke kanalizaci nově připojit 2000 lidí. V případě Pilínkova to  nepřipadá v úvahu, neboť Pilínkov má méně než 1.000 občanů. Magistrát se tímto způsobem věnuje akcím menšího rozsahu, jako je zateplení škol a podobně. Podobný zájem jako Pilínkovští se svou kanalizací mají například Radčice, Machnín, Harcov – Skřivany. Ku podivu mnohých přítomných pan Palouš uvedl, že on sám se o předmětném problému v Pilínkově dozvídá nyní poprvé. V případě realizace kanalizace by magistrát zcela určitě vstoupil do jednání s plynárnou za účelem vybudování přípojek plynu jednotně s přípojkami kanalizace. Byl by k tomu potřebný souhlas od plynárny. Konstatováno, že v případě plynofikace by se musel najít silný finanční investor, neboť samotná fyzická osoba, resp. osoby by na investici tohoto rozsahu finanční prostředky neměly.
  2. Další dotaz Pilínkovských k panu Paloušovi se týkal realizace silniční propojky k průmyslové zóně Jih, tj. zóně s Pilínkovem bezprostředně sousedící. Bylo sděleno, že propojka je sice dlouhodobě v plánu, avšak na její realizaci nejsou finanční prostředky. ObrazekK tomuto pan Palouš doložil letecký snímek s vyznačením plánované trasy silniční propojky (viz foto). Magistrát města Liberce nemá v současné době ani žádný příslib finančních prostředků pro realizaci propojky. V místech, kudy má propojka vést, je v současné době stavební uzávěra s ohraničením ca 50m. Po realizaci propojky pozemky, které jsou nyní uzávěrou blokovány, budou odblokovány. Na poznámku ze strany občana, že občan má takovým způsobem blokovány pozemky již 20 let, pan Palouš uvedl, Obrazekže jej samozřejmě současný stav mrzí, MML se snaží najít co nejoptimálnější východisko. Předběžný rozpočet pro silniční propojku činí 116.000.000 Kč. K návrhům některých přítomných na pozměnění trasy plánované propojky se pan Palouš nebyl schopen na místě nikterak vyjádřit (pozn. zapisovatele - což je však naprosto pochopitelné).
  3. Ke stížnosti některých občanů na trvající hluk z průmyslové zóny Jih bylo doporučeno, aby na tento stav písemně upozornili příslušný hygienický orgán. Vhodné též bude předem si zjistit konkrétní výši povoleného hluku v příslušné normě. Hluk působí rušivě především v noci, někteří občané z tohoto důvodu nemohou mít otevřená okna, jde především o občany kolem Pilínkovské a Puškinovy ulice. Jedná se o dlouhodobý hluk nižší intenzity, který je často nepříjemnější než např. jednorázové vysoké překročení normy. Zmíněno, že již před lety podobná stížnost směřovala vůči podniku PRECIOSA, který přijal nápravu.
  4. Navrhnuto, aby na příští setkání OV byl pozván někdo ze zástupců organizačního týmu MS V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ LIBEREC 2009, např. k tématu, na kolik se tato akce dotkne Pilínkova. Pan Palouš přislíbil součinnost při výběru a pozvání konkrétního zástupce akce.Obrazek
  5. Projednání stavu požadavku Pilínkovských na vybudování dětského hřiště. Požadavek vzešel především od některých maminek, které se v létě letošního roku na OV obrátily s žádostí o pomoc. Konstatováno, že v Pilínkově žádné funkční hřiště tohoto typu není. Hřiště, které sloužilo před lety, je dnes v dezolátním a nepoužitelném stavu (viz 2x foto - z 10/2007). Oznámeno aktuální zjištění, že současný vlastník Obrazekpozemku - POZEMKOVÝ FOND ČR - je daný pozemek ochoten odprodat MML za symbolickou cenu 1 Kč. OV se shodl na tom, že renovaci dětského hřiště zahrnuje mezi své hlavní priority, v aktivitě za účelem rekonstrukce hřiště bude v následných měsících pokračovat. MML požádal, aby se předmětný pozemek nedostal do plánované privatizace POZEMKOVÉHO FONDU ČR, v současné době se hledají historické dokumenty související s tímto pozemkem.
  6. Problém s kvalitou mostu přes železniční trať (Liberec – Turnov) v ulici Ke Hluboké (ca. 100 m od odbočky z ulice Puškinovy, poblíž hasičské zbrojnice). Technický stav mostu je špatný, přes most mohou projíždět pouze lehčí osobní automobily. ObrazekOprava mostu by odhadem stála 13.000.000 Kč. Město tyto prostředky nemá, proto na nejbližší dobu je možno na opravu mostu naprosto zapomenout. Sdělena informace získaná od pana HONZEJKA z MML, že se reálně uvažuje o vybudování malého silničního obchvatu, který by začínal za přejezdem před restaurací U HORÁKŮ a pokračoval by k současné silnici (tj. k ulici Ke Hluboké) vedoucí do čtvrti Liberec 23 - Hluboká, do míst těsně za mostem (viz fotoplánek). Po tomto by mohla těžká auta jezdit.
  7. K tématu poškozeného pomníku v ulici Pilínkovská (ca. 50 m za odbočkou k ulici Rampasova): ObrazekPaní Čeřovská předala za OV panu ANDĚLOVI z MML požadavek Pilínkovských na rekonstrukci této památky, včetně dokumentačních ČB fotografií. Pan Anděl předá požadavek dále panu Ing. Jaroslavu ČECHOVI, vedoucímu ODBORU TECHNICKÉ SPRÁVY VEŘEJNÉHO MAJETKU MML. OV takto žádá o rekonstrukci této historické památky, která je v současné době v dezolátním stavu (vice foto pomníku zde).
  8. Vznesen požadavek, aby Pilínkovští byli o významných hostech zvaných na schůze OV informováni pokud možno s co největším předstihem. O kontakt s panem Paloušem při této schůzi by mělo zájem údajně více lidí, ale informace o jeho návštěvě nebyla předem dána. Tento požadavek kvitován, OV se bude snažit s větším předstihem zajistit pozvání hosta, a jakmile bude host znám, informace o tom bude uvedena na webových stránkách OV www.pilinkov.cz – OV vyzývá Pilínkovské k pravidelnému sledování tohoto nově vzniklého (*2007) informačního portálu Pilínkova.
  9. Osadní výbor ocenil rychlou instalaci žádaného veřejného osvětlení v ulici Maškova. Původní podnět vzešel na některém z letošních jarních setkání OV.Obrazek Žádost obratem předaná na MM Liberec došla svého cíle; OV jménem občanů děkuje za rychlé vybudování veřejného osvětlení. V noci se ulicí jde již podstatně lépe. V ulici bylo v září 2007 vybudováno celkem 6 sloupů veřejného osvětlení.

Přítomni:
členové - ČEŘOVSKÁ, ŠETINA, VELECHOVSKÝ, EXNER, MIKEZ, PODZIMEK
hosté - KYSELOVÁ, VELECHOVSKÝ J., ŠETINOVÁ, TVRZNÍKOVÁ (za svobodna), ŠÁMALOVÁ (za svobodna), KOŇA, MAUDER
(zapsal km)

 

 

Náhledy fotografií ze složky Foto ke schůzi OV z 25.10.2007