Jdi na obsah Jdi na menu
 


RML9/325/06 - Zřízení Osadního výboru Ruprechtice a doplnění OSV Rochlice a Pilínkov

9. 6. 2006

RML9/325/06 - Zřízení Osadního výboru Ruprechtice a doplnění OSV Rochlice a Pilínkov

Rada města po projednání
b e r e    n a    v ě d o m í
žádosti o:
- zřízení osadního výboru v části Statutárního města Liberec – Liberec XIV – Ruprechtice (vymezeno Statutem města Liberec v hranicích k. ú. Ruprechtice)
- počtu 5 členů tohoto osadního výboru a s jeho personálním obsazením ve složení:
Jan Kristián – předseda osadního výboru
Pavel Eliáš
Mgr. Jiřina Macháčková
Ivan Potužák
Martin Valeš
- zvýšení počtu členů Osadního výboru Rochlice na 6 a obsazení tohoto místa Ing. Vítem Hovorkou,
- zvýšení počtu členů Osadního výboru Pilínkov na 8 a obsazení tohoto místa panem Pavlem Exnerem
a    u k l á d á
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na zřízení Osadního výboru Ruprechtice a jeho personální obsazení, jakož i změny v Osadních výborech Pilínkov a Rochlice Zastupitelstvu města Liberec.

T: 29. 6. 2006

Publikováno: 9. 6. 2006
Olga Kovářová