Jdi na obsah Jdi na menu
 


RML20/632/04 - Záměr převodu nemovitostí – Domov pro mentálně postižené v Liberci

14. 12. 2004

RML20/632/04 - Záměr převodu nemovitostí – Domov pro mentálně postižené v Liberci

Rada města po projednání
s c h v a l u j e
záměr převodu: objekt č. p. 323, ul. Vlčí vrch, Liberec 15 na stavebním pozemku č. 53, stavebního pozemku č. 53 a pozemku p. č. 54 vše v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec, objektu č. p. 46, ul. Puškinova, Liberec 24 na stavebním pozemku č. 134, stavebního pozemku č. 134 a pozemku p. č. 133 vše v k. ú. Pilínkov, obec Liberec, se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým v Liberci, IČO 18384030 se sídlem Liberec I, Zeyerova ul. 24, zastoupené Josefem Paříkem, předsedou okresního výboru, a to formou zápočtu kupní ceny příslušných nemovitostí proti existenci a splnění závazku ze strany sdružení ošetřeného zástavní smlouvou uzavřenou mezi Statutárním městem Liberec a občanským Sdružením pro pomoc mentálně postiženým v Liberci po dobu 20 let
a    u k l á d á
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,

zahájit jednání o převodu dotčených nemovitostí,

T: neprodleně po uzavření jednání připravit návrh majetkoprávní operace k projednání v radě města.
T: 01/05 kontrolní

Publikováno: 14. 12. 2004